Specijalistički pregledi u Zavodu Egzakta Medika

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika predstavlja veoma modernu i rasprostranjenu neinvazivnu dijagnostičku proceduru kojom se, na potpuno bezbolan i neškodljiv način, mogu dijagnostikovati različita oboljenja.

Pogledajte usluge u ovoj kategoriji

Podelite

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy Link

Primena UZ u kardiologiji, gastroenterologiji, urologiji, endokrinologiji, ginekologiji… olakšava postavljanje pravilne dijagnoze. Primena Doppler tehnike, pomoću koje se mere brzine protoka krvi kroz arterijske i venske krvne sudove i šupljine srca, omogućava rano postavljanje dijagnoze poremećene ishranjenosti odgovarajućih organa.

Ultrazvučni pregled, sonografija ili ehosonografija koristi malu ultrazvučnu sondu i gel kako bi telo pacijenta izložili visoko frekventnim zvučnim talasima.

Kako izgleda ultrazvučni pregled?

Večina pregleda izvodi se sa ultrazvučnom sondom prislonjenom uz kožu, sa zvučnim talasima usmerenim prema organu ili delu tela koji se analizira. Pacijent se polaže u položaj u kojem je lekaru omogućen pristup delu tela koji se pregleda (najčešće ležeći na leđima).

Sam pregled traje između 15 minuta pa i do sat vremena.

Kako se pripremiti za pregled?

U zavisnosti od dela tela koji se pregleda lekar specijalista će naglasiti da li je potrebna posebna priprema za pregled.

Koje su negativne posledice ultrazvuka?

Kod standardnog dijagnostičkog ultrazvučnog pregleda nema poznatih štetnih uticaja na ljude.

Koja su ograničenja ultrazvučnog pregleda?

Ultrazvučne talase prekida vazduh , dakle ultrazvuk nije idealna metoda za pregled vazduhom ispunjenih creva ili organa koji su prikriveni crevima.

Krupne pacijente je teže pregledati ultrazvukom zbog veće količine tkiva koje atenuira (oslabljuje) zvučne talase na putu do organa koji je potrebno pregledati.

Ultrazvuk ne penetrira u kost i zbog toga se može videti samo spoljna površina koštanih struktura, a ne i njihova dubinska struktura (osim kod novorođenčadi koji imaju veći udeo hrskavice u građi skeleta od starije dece i odraslih).

Zakažite pregled za

bol u leđima

bol u grudima

bol u stopalima

Pogledajte usluge koje nudimo