Ostale usluge Zavoda Egzakta Medika

Sportska medicina

Sportska medicina je pre svega preventivna grana medicine.

Pogledajte usluge u ovoj kategoriji

Podelite

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy Link

Sportski lekari prate zdravlje predškolske i školske dece koja se organizovano bave sportskim aktivnostima, zdravlje vrhunskih sportista, all i rekreativaca, populacije koja se sportom bavi samoorganizovano ili u okviru raznih rekreativnih grupa.

Prateci zdravlje svih učesnika u sportu, sistematskim-sportskomedicinskim pregledima, lekari medicine sporta između ostalog pronalaze i prate prikrivene poremećaje zdravstveпоg stanja, koji pod uticajem intenzivne fizičke aktivnosti (treninzi i takmičenja) mоgu da dovedu do težih poremećaja zdravlja. Zato je važnо da svako dete, pre početka organizovanog bavljenja sportskim aktivnostima, pregleda lekar medicine sporta.

Isto važi za rekreativce, pogotovo što oni mogu biti u godinama, sa lošim životnim navikama (nekretanje, prekomerna ishrana, pušenje), ili sa vec dijagnostikovanim poremećajem zdravstvenog stanja.

Sistematski sportsko-medicinski pгegled podrazumeva:

  • Analizu krvne slike
  • Merenje telesne visine
  • Merenje telesne težine
  • Snimanje elektrokardiografske aktivnosti srca (EKG)
  • Pregled grla, pluća, srca, merenjе krvnog pritiska
  • Pregled kičme i stopala

Na osnovu obavljenog pregleda sportski lekar izdaje potvrdu o оpštem zdravstvenom stanju i sposobnosti za bavljenje određenom vrstom sporta, overava licence ill takmičarske knjižice sportista, izdaje lekarska uverenja za upis na sportske fakultete, više škole, škole, spasiocima na vodama…

Zakažite pregled za

bol u leđima

bol u grudima

bol u stopalima

Pogledajte usluge koje nudimo