Specijalistički pregledi u Zavodu Egzakta Medika

Psiholog

Psihologija je nauka koja se bavi proučavanjem psihičkih procesa i psihičkih osobina kod ljudi i životinja. Psihički, odnosno duševni život vekovima je bio predmet interesovanja filozofa, pesnika, verskih učitelja, sociologa, antropologa i naučnika iz mnogih drugih oblasti: fizičara, biologa, fiziologa.

Pogledajte usluge u ovoj kategoriji

Podelite

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy Link

U Zavodu Egzakta Medika, psihološka služba obavlja:

  • Preglede iz oblasti Medicine rada
  • Procenu kognitivnih sposobnosti i ličnosti u druge svrhe (uverenja za tuđu negu i pomoć, ulazak u proceduru za usvajanje deteta, hraniteljstvo, i druge namene)
  • Profesionalnu orijentaciju
  • Konsultativni rad sa odraslima – roditeljstvo, partnerski odnosi, život i rad pod stresom, prevazilaženje životne krize, psihosomatika

O psihologiji

Za nastanak psihologije kao samostalne naučne discipline uzima se 1879. godina kada je otvorena prva psihološka laboratorija u Nemačkom gradu Lajpcigu. U okviru ove škole eksperimentalno se tragalo, po uzoru na druge prirodne nauke, za elementima svesti, stoga su se uglavnom proučavale bazične psihičke funkcije i procesi: oseti i opažanje (percepcija). Predmet proučavanja u psihologiji su i učenje, pamćenje, mišljenje, inteligencija, emocije, motivacija, ponašanje pojedinca, uticaj grupe i drugih socijalnih činioca na psihičke funkcije i ponašanje, psihički razvoj od rođenja do smrti, osobine ličnosti, mentalni poremećaji, fiziološki procesi koji su u osnovi psihičkog života… U okviru naučne psihologije razvijali su se različiti pravci u zavisnosti od toga koje su psihičke procese naučnici stavljali u fokus svog istraživanja. Neki od najuticajnijih su bihejviorizam, geštalt psihologija, kognitiviztam, humanistička psihologija. Veliki doprinos razvoju naučne psihologije dala je ruska refleksološka škola a izučavanju psiho patologije, psihoanaliza.

Psihologija je svoju primenu našla u mnogim oblastima života. S početka 20 veka kada su napravljeni prvi testovi za merenje inteligencije za potrebe procene sposobnosti dece za školovanje, psiholozi su prisutni u obrazovanju gde blisko sarađuju sa pedagozima i u razvojnim savetovalištima gde su saradnici pedijatrima, defektolozima, logopedima. S promenama koje su nastale u tretmanu psihičkih bolesnika a čemu je najznačajniji doprinos dala psihoanaliza, psiholozi su prisutni u medicinskim ustanovama i učestvuju u dijagnostici, psihološkom savetovanju i ukoliko su dodatno edukovani, psihoterapiji. Psihološke procene kandidata su odavno prisutne u vojsci i na odabiru i praćenju osoba koje obavljaju poslove sa povećanim rizikom. Psiholozi su razvojem brojnih psiholoških instrumenata, psiholoških testova u mogućnosti da procene karateristike ličnosti i kognitivne sposobnosti u mnogobrojne druge svrhe. Veliki broj psihologa je danas prisutan u HR službi, odnosno službi ljudskih resursa, gde vrše odabir i  selekciju kandidata kao i praćenje i motivaciju zaposlenih.​​​

Individualni specijalistički i
sistematski pregledi

Zakažite pregled za

bol u leđima

bol u grudima

bol u stopalima

Pogledajte usluge koje nudimo