Sistematski pregledi u Zavodu Egzakta Medika

O sistematskim pregledima

Obavljanje sistematskih pregleda za firme i pojedince.

Pogledajte usluge u ovoj kategoriji

Podelite

FacebookTwitterLinkedInEmailCopy Link

Sistematski pregledi

Sistematski pregledi su preventivni pregledi kojima se daje procena zdravlja u trenutku obavljanja. Sistematski pregledi u raznim formama paketa preventivnih pregleda su u osnovi koncipirani tako da obuhvataju više dijagnostičkih procedura vezanih za određenu oblast koju pacijent želi da proveri, i sadrže obično više laboratorijskih pretraga, uz ultrazvučnu, dopler i holter dijagnostiku.

Obavljamo i individualne sistematske preglede i sistematske preglede zaposlenih u firmama. Postoji mogućnost da se, pored već definisanih paketa usluga, sadržaj sistematskih pregleda kreira u skladu sa potrebama i željama firmi i pojedinaca.

Zakažite pregled za

bol u leđima

bol u grudima

bol u stopalima

Pogledajte usluge koje nudimo