Naš tim

Više od 60 lekara i ostali članovi našeg tima  brinu ne samo o zdravlju radno sposobnog stanovništva, već i  o zdravlju drugih rizičnih grupa – trudnica i starih, i aktivno su uključeni u prevenciju i borbu protiv  zdravstvenih problema današnjice (stres, gojaznost…), pružajući kvalitetne i finansijski dostupne zdravstvene usluge.

Dr Gordana Pantelić,
specijalista oftalmolog, direktor

PREGLED PREMA SPECIJALNOSTIMA

Medicina rada

 • Dr Mirčeta Ćapin, specijalista medicine rada
 • Dr Dragana Grebenarević, specijalista medicine rada
 • Dr Dragica Marković-Trnavac, specijalista medicine rada
 • Dr Svetlana Drmanac, specijalista medicine rada
 • Dr Božidarka Brković, specijalista medicine rada
 • Dr Elvira Tot-Barna, specijalista medicine rada

 

 • Dr Gordana Kostić, specijalista sportske medicine
 • Dr Branka Nikolić, specijalista sportske medicine

Opšta medicina

 • Dr Ivana Radovanović, lekar opšte medicine
 • Dr Nina Gordanić

Kardiologija

 • Prof. dr Mirjana Krotin, specijalista interne medicine – kardiolog
 • Doc. dr. med.Vladan Perić, specijalista interne medicine – kardiolog
 • Dr Olivera Jeremić, specijalista interne medicine – kardiolog
 • Dr Stanimir Elez, specijalista interne medicine – kardiolog

Endokrinologija

 • Dr Prvoslav Lazarević, specijalista interne medicine – endokrinolog
 • Dr Zoran Gluvić, specijalista interne medicine – endokrinolog
 • Dr Zorica Rašić-Milutinović, specijalista interne medicine – endokrinolog

Reumatologija

 • Prof.dr Rajko Perić, specijalista interne medicine – reumatologog

Ginekologija

 • Dr Milan Jevtović, specijalista ginekologije, subspecijalista fertiliteta i steriliteta
 • Dr Marko Berak, specijalista ginekologije
 • Dr Marijana Banašević, specijalista ginekologije
 • Dr Slobodan Smiljanić, specijalista ginekologije

Neuropsihijatrija

 • Dr Božica Mandić, specijalista neuropsihijatar
 • Dr Ljiljana Dimitrijević, specijalista neuropsihijatar
 • Dr Danica Žigmund-Maričić, specijalista neuropsihijatar
 • Dr Ljubinko Vujović, specijalista neuropsihijatar
 • Dr Mirjana Stojković, specijalista neuropsihijatar
 • Dr Ljubiša Nešović, specijalista neuropsihijatar

Oftalmologija

 • Dr Gordana Pantelić, specijalista oftalmologije
 • Dr Mila Nikolić, specijalista oftalmologije
 • Dr Snežana Jovanović, specijalista oftalmologije
 • Dr Danijel Trajković, specijalista oftalmologije
 • Dr Otilija Selaković, specijalista oftalmologije
 • Dr Mladjen Todorović, specijalista oftalmologije
 • Dr Ljiljana Mićović, specijalista oftalmologije
 • Dr Dobrila Bećirević, specijalista oftalmologije

Psihologija

 • Ivanka Isailović, dipl. psiholog
 • Sonja Plazić, dipl. psiholog
 • Jelena Lazić, dipl. psiholog
 • Ana Matijević, dipl. psiholog
 • Katarina Milošević, dipl. psiholog
 • Jelena Nikolić, dipl. psiholog
 • Andreja Bošković, MSc. psiholog

ORL

 • Dr Tatjana Pavlović, specijalista otorinolaringologije
 • Dr Olgica Jovanović, specijalista otorinolaringologije

Ultrazvučna dijagnostika

 • Dr Branislav Zogović, specijlista radiologije
 • Dr Mirko Vasilski, specijalista radiologije

Dermatologija

 • Dr Dragica Marković, specijalista dermatologije
 • Dr Gordana Krivaćević, specijalista dermatologije

Fizijatrija

 • Dr Zorica Nešić, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Dr Ljiljana Pandrc, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije
 • Dr Svjetlana Veselinović, specijalista fizikalne medicine i rehabilitacije

Urologija

 • Dr Aleksandar Stojanović, specijalista urologije
 • Dr Dušan Popović, specijalista urologije