Opšta medicina

Lekar opšte prakse Vas najbolje poznaje. On prati Vaše stanje, brine o Vašim redovnim pregledima

Interna medicina

Kardiologija; Pulmologija; Endokrinologija; Reumatologija;
Gastroenterologija; Alergologija

Ginekologija

Korisne savete i informacije u vezi sa Vašim reproduktivnim zdravljem

Neuropsihijatrija

Neurologija je grana medicine koja se bavi dijagnostikom i lečenjem oboljenja mozga

Oftalmologija

Oko je prozor u organizam, znaju ne samo očni lekari već i mnogi drugi specijalisti koji traže konsultaciju

Otorinolaringologija

Otorinolaringolog (ORL specijalista) bavi se dijagnostikom i lečenjem bolesti uva, grla i nosa

Psiholog

Psihologija je nauka koja se bavi proučavanjem psihičkih procesa i psihičkih osobina kod ljudi

Ultrazvučna dijagnostika

Ultrazvučna dijagnostika predstavlja veoma modernu i rasprostranjenu neinvazivnu dijagnostičku proceduru kojom se, na potpuno bezbolan i neškodljiv način, mogu dijagnostikovati različita oboljenja.

Pored individualnih specijalističkih pregleda, u Zavodu EGZAKTA MEDIKA obavljaju se i individualni sistematski pregledi i sistematski pregledi zaposlenih u firmama. Postoji mogućnost da se, pored već definisanih paketa usluga, sadržaj sistematskih pregleda kreira u skladu sa potrebama i željama firmi i pojedinaca.