Egzakta medika - sistematski pregledi

Sistematski pregledi

Sistematski pregledi su preventivni pregled i kojima se daje procena zdravlja u trenutku obavljanja. Sistematski pregledi u raznim formama paketa preventivnih pregleda su u osnovi koncipirani tako da obuhvataju više dijagnostičkih procedura vezanih za određenu oblast koju pacijent želi da proveri, i sadrže obično više laboratorijskih pretraga, uz ultrazvučnu, dopler i holter dijagnostiku.

Obavljamo i individualne sistematske preglede i sistematske preglede zaposlenih u firmama. Postoji mogućnost da se, pored već definisanih paketa usluga, sadržaj sistematskih pregleda kreira u skladu sa potrebama i željama firmi i pojedinaca.

Individualni paketi preventivnih pregleda

PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE sa kompletnom krvnom slikom i CRP-om2.000din.

Lekar opšte prakse Vas najbolje poznaje. On prati Vaše stanje, brine o Vašim redovnim pregledima i radi na Vašoj svesti o preventivi.

Upoznat je sa Vašom porodicnom istorijom. Upravo iz tog razloga smo Vam obezbedili mogućnost da kod nas imate izabranog lekara.

Ova ponuda obuhvata:

 • Pregled lekara opšte medicine + kompretna krvna slika i CRP
 • Uzimanje anamneze
 • Auskutatorni pregled pluća i srca
 • Merenje pritiska
 • Pregled stomaka
 • Pregled ekstremiteta (provera otoka i proširenih vena)
 • Provera štitne žlezde (pokretljivost, bol, itd..)
 • Zaključak lekara opšte medicine
 • Predlog terapije i eventualnog daljeg lečenja

Ukoliko za time postoji potreba, na osnovu ove ponude se odobrava:

 • 30% popusta na dodatne preglede: EKG holter, TA holter, ultrazvuk srca, dopler krvnih sudova vrata i nogu, ultrazvuk abdomena, oftalmološki pregled
 • 20% popusta na dodatne laboratorijske analize.
ZAKAŽITE
Individualni osnovni sistematski pregled za muškarce - ISM14.000din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin
 • EKG
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled – abdomen
 • Opšta medicina, zaključak
ZAKAŽITE
Individualni osnovni sistematski pregled za žene - ISŽ16.000din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT),
 • AST(SGOT), urea, kreatinin
 • EKG
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled – abdomen
 • Kompletan ginekološki pregled
 • Opšta medicina, zaključak
ZAKAŽITE
Individualni prošireni sistematski pregled za muškarce - ISM26.500din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin

 • EKG

 • Spirometrija

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda

 • Oftalmolog

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Individualni prošireni sistematski pregled za žene - ISŽ28.900din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin, gvožđe

 • EKG

 • Spirometrija

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda

 • Oftalmolog

 • Kompletan ginekološki pregled

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Individualni kompletni sistematski pregled za muškarce - ISM38.900din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin, PSA

 • EKG

 • Spirometrija

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda

 • Ultrazvučni pregled – Dopler karotida

 • Kompletan kardiološki pregled

 • Oftalmolog

 • Urološki pregled sa ultrazvukom prostate

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Individualni kompletni sistematski pregled za žene - ISŽ311.800din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin, gvožđe, FT4, TSH

 • EKG

 • Spirometrija

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda

 • Ultrazvučni pregled – Dopler karotida

 • Kompletan kardiološki pregled

 • Oftalmolog

 • Kompletan ginekološki pregled

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Veliki paket za muškarce12.500din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin, gvožđe, PSA

 • EKG

 • Spirometrija

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda

 • Ultrazvučni pregled – Dopler karotida

 • Kompletan kardiološki pregled

 • Oftalmolog

 • ORL

 • Dermatolog

 • Fizijatar

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Veliki paket za žene15.400din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin, gvožđe,papa test, vaginalni bris

 • EKG

 • Spirometrija

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda

 • Ultrazvučni pregled – Dopler karotida

 • Kompletan kardiološki pregled

 • Oftalmolog

 • Kompletan ginekološki pregled

 • ORL

 • Dermatolog

 • Fizijatar

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Paket pregleda za bolesti štitne žlezde5.900din.
 • Laboratorija FT4, TSH

 • Štitna žlezda

 • Oftalmolog

 • Endokrinolog sa zaključkom

ZAKAŽITE
Paket pregleda za obolele od hipertenzije6.700din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, holesterol, trigliceridi, mokraćna kiselina, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin,

 • EKG

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Dopler abdominalne aorte

 • Kompletan kardiološki pregled

 • Oftalmolog

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Paket pregleda za obolele od dijabeta5.500din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, HbA1c, holesterol, trigliceridi,mokraćna kiselina, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin,

 • EKG

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Oftalmolog

 • Endokrinolog sa zaključkom

ZAKAŽITE
Paket pregleda za ljude koji dan provode za ekranom4.000din.
 • Oftalmolog

 • Fizijatar

ZAKAŽITE