Kod  prebolelih od akutne  infekcije  Covid-19 virusom/ posle 4 nedelje bolesti/ , a obzirom  na primećeno postojanje   produženog toka bolesti    POTREBAN   je  sistematski pregled  radi očuvanja  sveukupnog zdravlja , životne   i   radne   sposobnosti.

COVID 19. PITANJA I ODGOVORI

Akutna KOVID-19 infekcija traje do 4 nedelje, nekada i do 12 nedelja.

Post KOVID-19 sindrom  predstavlja simptome i znake tokom i nakon akutne infekcije KOVID-19 i traje duže od 12 nedelja . Tegobe se mogu menjati u broju i intenzitetu tokom vremena i mogu zahvatiti bilo koji sistem u organizmu.

Produženi KOVID-19 je kolokvijalni termin koji obuhvata period bolesti od navršene 4- 12. nedelje, a i duže.

-period oporavka  je različit i većina tegoba nestane za 12 nedelja

-nastanak „produženog KOVID-19“  nije povezan sa težinom tegoba i kliničke slike u akutnoj fazi (uključujući i hospitalizaciju)

-pojava novih ili promena starih tegoba je nepredvidiva

-moje životne navike i aktivnosti nakon infekcije KOVID-19

-povratak na posao, edukaciju, rekreaciju i dr.

-društvena izolacija, podrška članovima porodice

NAJČEŠĆI SIMPTOMI „PRODUŽENOG KOVIDA“

RESPIRATORNI SIMPTOMI:

-nedostatak vazduha, kašalj, iskašljavanje

 

KARDIOVASKULARNI SIMPTOMI:

-teskoba u grudima

-bol u grudima

-lupanje i preskakanje srca

 

OPŠTE TEGOBE:

-zamor

-malaksalost

-bol

 

NEUROLOŠKI i PSIHOLOŠKI SIMPTOMI:

-promene u razumevanju, koncentraciji i pamćenju

-glavobolja

-vrtoglavica

-utrnulost, mravinjanje

-promene ponašanja i raspoloženja,

-gubitak interesa, gubitak apetita i žeđi kod starijih osoba

– zabrinutost i uznemirenost

-umor

 

GASTROINTESTINALNI SIMPTOMI:

-bol u trbuhu

-mučnina

-gubitak apetita do anoreksije

 

MUSKULOSKELETNI SIMPTOMI:

-bol u zglobovima i mišićima

 

ORL SIMPTOMI:

-grlobolja

-bol u uhu

-vrtoglavica

-nesvetica

-promene na jezilku

-gubitak ukusa i/ili mirisa

 

DERMATOLOŠKI SIMPTOMI:

-crvenilo

OSNOVNI PAKET   4500,00


  • lekar opšte medicine
  • lab. analize    KKS, glikemija, urea, kreatinin, ALT, AST, LDH, CRP, D-dimer
  • EKG
  • pulsna oksimetrija / spirometrija prema jasnim kriterijumima/
  • jednoninutni test fizičkim opterećenjem uz merenje saturacije i pulsa
  • pregled psihologa
  • pregled interniste

PROŠIRENI PAKET 7500,00


• lekar opšte medicine
• laboratorija KKS, glikemija, urea, kreatinin, ALT, AST, LDH, CRP, D-dimer
• + fT4, TSH;
• EKG
– pulsna oksimetrija/ spirometrija po jasnim kriterijumima/
– jednoninutni test fizičkim opterećenjem uz merenje saturacije i pulsa
• UZ abdomena
• pregled kardiologa/ interniste sa UZ srca
• preglegled psihologa

Paket za sportiste i rekreativce 6500,00


• Pregled i mišljenje spec. sportske medicine
• laboratorija KKS, glikemija, urea, kreatinin, ALT, AST, LDH, CRP, D-dimer
• EKG
• pulsna oksimetrija/ spirometrija po jasnim kriterijumima/
• jednoninutni test fizičkim opterećenjem uz merenje saturacije i pulsa
• UZ abdomena
• pregled kardiologa/ interniste sa UZ srca
• pregled psihologa

Drugi internistički   pregledi / pulmolog, endokrinolog, , hematolog /, dermatolog ginekolog , urolog, oftalmolog , orl, neuropsihijatar  i dr.

POPUST NA DODATNE PREGLEDE 20%