Kod prebolelih od akutne infekcije Covid-19 virusom/ posle 4 nedelje bolesti/, a obzirom na primećeno postojanje produženog toka bolesti POTREBAN je sistematski pregled radi očuvanja sveukupnog zdravlja , životne I radne sposobnosti.

COVID 19. PITANJA I ODGOVORI

Akutna KOVID-19 infekcija traje do 4 nedelje, nekada i do 12 nedelja.

Post KOVID-19 sindrom  predstavlja simptome i znake tokom i nakon akutne infekcije KOVID-19 i traje duže od 12 nedelja . Tegobe se mogu menjati u broju i intenzitetu tokom vremena i mogu zahvatiti bilo koji sistem u organizmu.

Produženi KOVID-19 je kolokvijalni termin koji obuhvata period bolesti od navršene 4- 12. nedelje, a i duže.

-period oporavka  je različit i većina tegoba nestane za 12 nedelja

-nastanak „produženog KOVID-19“  nije povezan sa težinom tegoba i kliničke slike u akutnoj fazi (uključujući i hospitalizaciju)

-pojava novih ili promena starih tegoba je nepredvidiva

-moje životne navike i aktivnosti nakon infekcije KOVID-19

-povratak na posao, edukaciju, rekreaciju i dr.

-društvena izolacija, podrška članovima porodice

NAJČEŠĆI SIMPTOMI „PRODUŽENOG KOVIDA“

RESPIRATORNI SIMPTOMI:
-nedostatak vazduha, kašalj, iskašljavanje

KARDIOVASKULARNI SIMPTOMI:
-teskoba u grudima
-bol u grudima
-lupanje i preskakanje srca

OPŠTE TEGOBE:
-zamor
-malaksalost
-bol

RESPIRATORNI SIMPTOMI:
-nedostatak vazduha, kašalj, iskašljavanje

KARDIOVASKULARNI SIMPTOMI:
-teskoba u grudima
-bol u grudima
-lupanje i preskakanje srca

GASTROINTESTINALNI SIMPTOMI:
-bol u trbuhu
-mučnina
-gubitak apetita do anoreksije

MUSKULOSKELETNI SIMPTOMI:
-bol u zglobovima i mišićima

ORL SIMPTOMI:
-grlobolja
-bol u uhu
-vrtoglavica
-nesvetica
-promene na jezilku
-gubitak ukusa i/ili mirisa

NEUROLOŠKI I PSIHOLOŠKI SIMPTOMI:
-promene u razumevanju, koncentraciji i pamćenju
-glavobolja
-vrtoglavica
-utrnulost, mravinjanje
-promene ponašanja i raspoloženja,
-gubitak interesa, gubitak apetita i žeđi kod starijih osoba
-zabrinutost i uznemirenost
-umor

DERMATOLOŠKI SIMPTOMI:
-crvenilo”

OSNOVNI PAKET   4500,00


  • lekar opšte medicine
  • lab. analize    KKS, glikemija, urea, kreatinin, ALT, AST, LDH, CRP, D-dimer
  • EKG
  • pulsna oksimetrija / spirometrija prema jasnim kriterijumima/
  • jednoninutni test fizičkim opterećenjem uz merenje saturacije i pulsa
  • pregled psihologa
  • pregled interniste

PROŠIRENI PAKET 7500,00


• lekar opšte medicine
• laboratorija KKS, glikemija, urea, kreatinin, ALT, AST, LDH, CRP, D-dimer
• + fT4, TSH;
• EKG
– pulsna oksimetrija/ spirometrija po jasnim kriterijumima/
– jednoninutni test fizičkim opterećenjem uz merenje saturacije i pulsa
• UZ abdomena
• pregled kardiologa/ interniste sa UZ srca
• preglegled psihologa

Paket za sportiste i rekreativce 6500,00


• Pregled i mišljenje spec. sportske medicine
• laboratorija KKS, glikemija, urea, kreatinin, ALT, AST, LDH, CRP, D-dimer
• EKG
• pulsna oksimetrija/ spirometrija po jasnim kriterijumima/
• jednoninutni test fizičkim opterećenjem uz merenje saturacije i pulsa
• UZ abdomena
• pregled kardiologa/ interniste sa UZ srca
• pregled psihologa

Drugi internistički   pregledi / pulmolog, endokrinolog, , hematolog /, dermatolog ginekolog , urolog, oftalmolog , orl, neuropsihijatar  i dr.

POPUST NA DODATNE PREGLEDE 20%