Osnovni sistematski pregled za muškarce - FSM14.000din.
 • Laboratorija (- kompletna krvna slika, sedimentacija, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, mokraćna kiselina, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin)
 • EKG,
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled – abdomen
 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda
 • Oftalmološki pregled
 • Opšta medicina, zaključak
Osnovni sistematski pregled za žene - FSŽ15.000din.
 • Laboratorija (- kompletna krvna slika, sedimentacija, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, mokraćna kiselina, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin
 • EKG
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled – abdomen
 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda
 • Oftalmološki pregled
 • Kompletan ginekološki pregled
 • Opšta medicina, zaključak
Prošireni sistematski pregled za muškarce - FSM26.000din.
 • Laboratorija (- kompletna krvna slika, sedimentacija, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, mokraćna kiselina, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin
 • EKG
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled – abdomen
 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda
 • Kardiološki pregled
 • Oftalmološki pregled
 • Dermatolog
 • Opšta medicina, zaključak
Prošireni sistematski pregled za žene - FSŽ27.000din.
 • Laboratorija (- kompletna krvna slika, sedimentacija, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, mokraćna kiselina, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin
 • EKG
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled – abdomen
 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda
 • Kardiološki pregled
 • Oftalmološki pregled
 • Dermatolog
 • Kompletan ginekološki pregled
 • Opšta medicina, zaključak
Firma - Kompletni sistematski pregled za muškarce - FSM38.000din.
 • Laboratorija (- kompletna krvna slika, sedimentacija, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol,HDL, LDL trigliceridi, mokraćna kiselina, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatin,PSA
 • EKG
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled – abdomen
 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda
 • Ultrazvučni pregled – Dopler karotida
 • Kardiološki pregled
 • Oftalmološki pregled
 • Dermatolog
 • Opšta medicina, zaključak
Firma - Kompletni sistematski pregled za žene - FSŽ39.000din.
 • Laboratorija (- kompletna krvna slika, sedimentacija, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol,HDL, LDL trigliceridi, mokraćna kiselina, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatin,FT4, TSH
 • EKG
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled – abdomen
 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda
 • Ultrazvučni pregled – Dopler karotida
 • Kardiološki pregled
 • Oftalmološki pregled
 • Dermatolog
 • Kompletan ginekološki pregled
 • Opšta medicina, zaključak
Veliki paket za muškarce9.500din.
 • Laboratorija (- kompletna krvna slika, sedimentacija, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol,HDL, LDL trigliceridi, mokraćna kiselina, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatin,gvožđe, PSA
 • EKG
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled – abdomen
 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda
 • Ultrazvučni pregled – Dopler karotida
 • Kardiološki pregled
 • Oftalmološki pregled
 • ORL
 • Dermatolog
 • Opšta medicina, zaključak
Veliki paket za žene10.500din.
 • Laboratorija (- kompletna krvna slika, sedimentacija, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol,HDL, LDL trigliceridi, mokraćna kiselina, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatin,gvožđe, papa test, vaginalni bris,
 • EKG
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled – abdomen
 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda
 • Ultrazvučni pregled – Dopler karotida
 • Kardiološki pregled
 • Oftalmološki pregled
 • Kompletan ginekološki pregled
 • ORL
 • Dermatolog
 • Fizijatar
 • Opšta medicina, zaključak