“Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA – Zemun, koga sačinjavaju četiri organizacione jedinice (Čačak, Kikinda, Novi Sad, Kragujevac) je integralni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji. Zavod za zdravstvenu zaštitu čine devet povezanih službi – služba medicine rada, služba opšte medicine, služba interne medicine, ginekologija, ORL, oftalmologija, ultrazvučna dijagnostika, neuropsihijatri, psiholozi i brojni konsultanti iz drugih grana medicine.

Profesionalizam, dugogodišnje iskustvo  i posvećenost celog tima, uz savremenu i atestiranu opremu kojom Zavod raspolaže, garancija su visokog kvaliteta zdravstvenih usluga, potvrđenog uvedenim standardom ISO 9001.

Naš profesionalizam i iskustvo su prepoznale brojne kompanije sa kojima Zavod godinama uspešno sarađuje i brojni  pacijenti, kojima se pružaju ne samo finansijski dostupne usluge na nivou primarne zdravstvene zaštite, već i osećaj pripadnosti zdravstvenoj ustanovi na koju se uvek mogu osloniti.

Sistem menadžmenta kvalitetom

Naši partneri