O nama

Organizaciona jedinica za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA – Beograd je integralni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji. Čini  ga devet povezanih celina – služba medicine rada, služba opšte medicine, služba interne medicine, ginekologija, ORL, oftalmologija, ultrazvučna dijagnostika,  neuropsihijatri, psiholozi i brojni konsultanti iz drugih grana medicine.

Profesionalizam, dugogodišnje iskustvo  i posvećenost celog tima, uz savremenu i atestiranu opremu kojom organizaciona jedinica raspolaže, garancija su visokog kvaliteta zdravstvenih usluga, potvrđenog uvedenim standardom ISO 9001, koje se pružaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjima i odgovarajućim licencama.

To su prepoznale brojne kompanije sa kojima Zavod godinama uspešno sarađuje, i brojni  pacijenti, kojima se pružaju ne samo finansijski dostupne usluge na nivou primarne zdravstvene zaštite, već i osećaj pripadnosti zdravstvenoj ustanovi na koju se uvek mogu osloniti.

Sistem menadžmenta kvalitetom

Naši partneri

Detaljnije