Život i ljudi u Zavodu Egzakta Medika

O nama

O Zavodu Egzakta Medika

Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Egzakta Medika – Zemun, koga sačinjavaju četiri organizacione jedinice (Čačak, Kikinda, Novi Sad, Kragujevac) je integralni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji.

Zavod za zdravstvenu zaštitu čine devet povezanih službi – služba medicine rada, služba opšte medicine, služba interne medicine, ginekologija, ORL, oftalmologija, ultrazvučna dijagnostika, neuropsihijatri, psiholozi i brojni konsultanti iz drugih grana medicine.

Profesionalizam, dugogodišnje iskustvo i posvećenost celog tima, uz savremenu i atestiranu opremu kojom Zavod raspolaže, garancija su visokog kvaliteta zdravstvenih usluga, potvrđenog uvedenim standardom ISO 9001.

Naš profesionalizam i iskustvo su prepoznale brojne kompanije sa kojima Zavod godinama uspešno sarađuje i brojni pacijenti, kojima se pružaju ne samo finansijski dostupne usluge na nivou primarne zdravstvene zaštite, već i osećaj pripadnosti zdravstvenoj ustanovi na koju se uvek mogu osloniti.

Organizacione jedinice

Resursi

Karijera u Zavodu Egzakta Medika

Transformišimo zajedno
zdravstveni sistem

Ako sebe prepoznajete u ovim vrednostima – prijavite se na neki od ponuđenih konkursa za rad. Budite deo tima koji ulaže vreme i znanje za zdravlje i osmeh klijenata.