Organizaciona jedinica Novi Sad, u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu EGZAKTA MEDIKA je integralni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji. Sačinjavaju ga služba medicine rada, služba opšte medicine, služba interne medicine, ginekologija, ORL, oftalmologija, ultrazvučna dijagnostika, neuropsihijatri, psiholozi i brojni konsultanti iz drugih grana medicine.

Profesionalizam, dugogodišnje iskustvo i posvećenost celog tima, uz savremenu i atestiranu opremu kojom organizaciona jedinica raspolaže, garancija su visokog kvaliteta zdravstvenih usluga, koje se pružaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjma i odgovarajućim licencama.

Kontaktirajte nas

Šumadijska 15, Novi Sad
+381 21 383 2662
+381 21 383 2664
+381 62 322 880
office.novisad@zavod-egzakta.rs
facebook.com/egzaktazavod
Radno vreme
Ponedeljak – petak: 7:00 – 20:00
Subota: 7:00 – 13:00

Sarađujemo sa: