Život i ljudi u Zavodu Egzakta Medika

Naš tim

Više od 60 lekara i ostali članovi našeg tima brinu ne samo o zdravlju radno sposobnog stanovništva, već i o zdravlju drugih rizičnih grupa – trudnica i starih, i aktivno su uključeni u prevenciju i borbu protiv zdravstvenih problema današnjice (stres, gojaznost…), pružajući kvalitetne i finansijski dostupne zdravstvene usluge.

Medicina rada

Mirčeta Ćapin

Specijalista medicine rada

Dragana Grebenarević

Specijalista medicine rada

Dragica Marković-Trnavac

Specijalista medicine rada

Svetlana Drmanac

Specijalista medicine rada

Božidarka Brković

Specijalista medicine rada

Elvira Tot-Barna

Specijalista medicine rada

Gordana Kostić

Specijalista sportske medicine

Branka Nikolić

Specijalista sportske medicine

Opšta medicina

Ivana Radovanović

Lekar opšte medicine

Nina Gordanić

Specijalista medicine rada

Resursi

Karijera u Zavodu Egzakta Medika

Transformišimo zajedno
zdravstveni sistem

Ako sebe prepoznajete u ovim vrednostima – prijavite se na neki od ponuđenih konkursa za rad. Budite deo tima koji ulaže vreme i znanje za zdravlje i osmeh klijenata.