Lekarsko uverenje za vozače

Lekarski pregled za vozače obuhvata uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozače amatere (A i B kategorija)  ili uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozače profesionalce (B-II grupa, C, E, D kategorije).
U cilju utvrđivanja sposobnosti za upravljanje motornim vozilom utvrđuje se psihofizička zdravstvena sposobnost kandidata za vozača motornog vozila A B C D kategorije, kroz niz pregleda koje isti mora da ispuni.

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozače- amatere

Da bi fizičko lice, koje je napunilo određeni broj godina i koje je položilo teorijski ispit iz vožnje, moglo da sedne i upravlja motornim vozilom, mora priložili dokaz o zdravstvenoj sposobnosti ili lekarsko uverenje za vozače, isto važi i za situacije kada vozač obnavlja dozvolu za upravljanje motornim vozilima. Sve to u cilju bezbednosti te osobe kao i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju.

Psihofizička zdravstvena sposobnost za upravljenje motornim vozilom (kandidata za vozača ili vozača motornog vozila A i B kategorije) utvrđuje se kroz niz pregleda koje isti mora da ispuni. To obuhvata pregled očnog lekara, psihologa, lekara specijalise neuropsihijatrije kao i lekara specijalste medicine rada.
U slučaju da je vozač motornog vozila stariji od 65 godina, pored ovih pregleda mora uraditi i dijagnostičke procedure (EKG i laboratorijske analize krvi).

Nakon svih izvršenih pregleda, doktor specijalista medicine rada donosi odluku da li je lice sposobno, ograničeno sposobno ili nesposobno za upravljanje motornim vozilom, pri čemu se izdaje uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, tj. opšte poznato lekarsko uverenje za vozače.

Uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za vozače profesionalce

Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, članom 189, je predviđeno da vozači koji upravljaju motornim vozilom, odnosno skupom vozila kojima se obavlja javni prevoz, instruktori vožnje, kao i drugi vozači kojima je upravljanje motornim vozilima osnovno zanimanje, moraju se podvrgnuti zdravstvenom pregledu radi utvrđivanja psihofizičke sposobnosti za vozača u roku koji ne može biti duži od tri godine.

Psihofizička zdravstvena sposobnost kandidata za vozača profesionalaca (ili vozača profesionalca), utvrđuje se kroz niz pregleda koje isti mora da ispuni. To obuhvata dijagnostičke procedure (laboratorijske analize i EKG), pregled očnog lekara, psihologa, lekara specijalise neuropsihijatrije kao i lekara specijalste medicine rada, koji na kraju donosi odluku i izdaje uverenje o zdravstvenoj sposobnosti sa rokom važenja, koji nije duži od tri godine. Pregled specijaliste medicine rada  predstavlja jedan od osnovinih lekarskih pregleda koji se obavlja u sklopu procedure izdavanja lekarskog uverenja.

Članom 228. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima propisuje se da pravno lice odnosno određena zdravstvena ustanova koja ima licencu od nadležnog ministarstva, može da određuje psihofizičku sposobnost vozača i istom izdaje uverenje o zdravsvenoj sposobnosti.

Zavodi za zdravstvenu zaštitu  radnika Egzakta medika poseduju  licencu propisanu Zakonom koja im omogućava da po povoljnim cenama, sve navedene preglede za izdavanje lekarskog uverenja za vozače A B C D kategorije mogu brzo i efikasno obaviti u Zavodima u Zemunu, Čačku, Novom Sadu, Kragujevcu ili Adi.