Lečenje u kući pacijenata

Lečenje u kući pacijenata

Kućne posete lekara opšte medicine
Kućne posete lekara specijalista različitih profila – interniste, kardiologa, oftalmologa, neuropsihijatra, otorinolaringologa, urologa, dermatologa, fizijatra
Kompletno lečenje akutnih bolesti (povišena temperatura, prehlada, glavobolje i sl) uz potrebne laboratorijske analize, davanje terapije (intramuskularne, intravenske) po potrebi
Nastavak lečenja kod kuće nakon otpusta iz bolnice, produženo lečenje kod kuće
Kontrolu i praćenje terapije kod hroničnih bolesti
Terapijske procedure: intramuskularne, intravenske i subkutane injekcije, intravenske infuzije, zamena urinarnih katetera, previjanje…
Uzimanje uzoraka za laboratorijske analize
Većinu potrebne prateće dijagnostike – EKG, ultrazvučni pregledi vrata i štitaste žlezde, dojki, abdomena i male karlice sa pregledom prostate kod muškaraca, spirometriju, audiometriju