Organizaciona jedinica Kikinda, u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA je integralni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji.

Sačinjavaju ga služba medicine rada, služba opšte medicine, služba interne medicine, ginekologija, ORL, oftalmologija, ultrazvučna dijagnostika, neuropsihijatri, psiholozi i brojni konsultanti iz drugih grana medicine.

Profesionalizam, dugogodišnje iskustvo i posvećenost celog tima, uz savremenu i atestiranu opremu kojom organizaciona jedinica raspolaže, garancija su visokog kvaliteta zdravstvenih usluga, koje se pružaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjma i odgovarajućim licencama.

Kontaktirajte nas

Svetosavska 43, Kikinda
+381 62 357 660
+381 23 0507 620
+381 23 0507 621
office.kikinda@zavod-egzakta.rs
facebook.com/egzaktazavod
company/egzakta-medika
egzakta.medika
Radno vreme organizacione jedinice:
Ponedeljak – petak: 8:00 – 20:00 h
Subota: 7:00 – 14:00 h
Medicina rada: ponedeljak, sreda i petak: od 8:00 – 12:00h;
utorak i četvrtak: od 16:00 – 19:00h;
subota: od 8:00 – 12:00h;

Sarađujemo sa: