Organizaciona jedinica Kikinda, u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu EGZAKTA MEDIKA je integralni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji. Sačinjavaju ga služba medicine rada, služba opšte medicine, služba interne medicine, ginekologija, ORL, oftalmologija, ultrazvučna dijagnostika, neuropsihijatri, psiholozi i brojni konsultanti iz drugih grana medicine.

Profesionalizam, dugogodišnje iskustvo i posvećenost celog tima, uz savremenu i atestiranu opremu kojom organizaciona jedinica raspolaže, garancija su visokog kvaliteta zdravstvenih usluga, koje se pružaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjma i odgovarajućim licencama.

Kontaktirajte nas

Svetosavska 43, Kikinda
+381 62 357 660
+381 23 0507 620
+381 23 0507 621
office.kikinda@zavod-egzakta.rs
facebook.com/egzaktazavod
Ponedeljak – petak: 8:00 – 19:00
Subota: 8:00 -14:00

Sarađujemo sa: