Egzakta medika - Hematologija

Hematologija

Nikada niste razumeli skraćenice sa rezultata ispitivanja krvi? Ovde možete pronaći informacije o osnovnim laboratorijskim analizama krvi koje možete obaviti u našem domu zdravlja potpuno bezbolno i u diskreciji.

U našoj hematološkoj laboratoriji može se uraditi:

Kompletna krvna slika i leukocitarna formula
Analiza retikulocita
Sedimentacija eritrocita
Koagulacioni faktori (PT, aPTT, D- dimer, faktori koagulacije i krvavljenja, fibrinogen, protrombinsko vreme iz prsta)
Krvna grupa i Rh faktor, skrining antitela​

KOMPLETNA KRVNA SLIKA se sastoji:

RBC – crvena krvna zrnca – eritrociti

HGB – hemoglobin (protein koji ulazi u sastav eritrocita, a koji sadrži gvožđe i transportuje kiseonik u tkiva)

MCV (mean cell volume) – srednji volumen eritrocita

WBC – bela krvna zrnca

PLT – trombociti (krvne pločice)

HCT – hematokrit (odnos volumena eritrocita i volumena pune krvi u uzorku)

MCH (mean cell hemoglobin content) – srednji sadržaj hemoglobina u eritrocitu

MCHC (mean cell hemoglobin concentration) – srednja koncentracija hemoglobina u eritrocitu

KOAGULACIONI FAKTORI

U našoj laboratoriji određujemo sledeće parametre:

PT
Spoljašnji put koagulacije krvi, protrombinsko vreme

aPTT
Unutrašnji put koagulacije krvi, parcijalno tromboplastinsko vreme

Fibrinogen
Protein koji značajno učestvuje u procesu koagulacije

D–dimer
Proizvod koji nastaje degradacijom fibrina (fibrinoliza)

Vreme krvarenja i koagulacije predstavlja sastavni deo preoperativne pripreme