GINEKOLOŠKI PAKET
(PREGLED GINEKOLOGA, KOLPOSKOPIJA, PAPA, VS, UZ PREGLED, PALPATORNI PREGLED GRUDI) - 3.000 dinara