Ginekologija

Kroz razgovor sa našim ginekologom možete dobiti korisne savete i informacije u vezi sa Vašim reproduktivnim zdravljem kao i o razlozima zbog kojih treba pa obavljati redovne godišnje preglede i onda kada se osećate potpuno zdravim.

​U Zavodu Egzakta Medika možete obaviti:

Ultrazvučni pregledi male karlice
Dijagnostika i praćenje trudnoće
Rano otkrivanje i lečenje promena na grliću materice
Kolposkopija
Dijagnostičke i terapijske intervencije
Planiranje porodice i kontracepcija
Klinički i ultrazvučni pregled dojki
Mikrobiološki i citološki brisevi
Vođenje trudnoće
Svaka žena kojoj u reproduktivnom periodu ( dok redovno ima menstrualne cikluse) izostane menstruacija, a imala je seksualne odnose, potrebno je da uradi jedan od mnogobrojnih testova za trudnoću (koji se mogu kupiti u svakoj apoteci) ili analizu iz krvi (beta HCG). Ukoliko je rezultat testa/vrednost beta HCGa pozitivan treba da se javite Vašem ginekologu
Antenatalna Zdravstvena zaštita trudnih žena predstavlja skup mera koje se sprovode u toku trudnoće sa ciljem da se očuva zdravlje, spreči oboljevanje majke i rodi doneseno, zdravo i za život sposobno dete

Prvi lekarski pregled trudne žene

Određivanje starosti trudnoće na osnovu datuma poslednje menstruacije i transvaginalnim ultrazvučnim pregledom
Određivanje verovatnog termina porođaja po Negelovom pravilu ( datum prvog dana poslednje menstruacije + godinu dana – 3 meseca + 7 dana)
Uzimanje anamnestičkih podataka (porodična, lična i akušerska anamneza)
Određivanje TA (arterijske tenzije) i TM (telesne mase)
Palpatorni pregled štitne žlezde
Inspekcija donjih ekstremiteta na otoke i proširene vene
Klinički ginekološki pregled
Klinički ginekološki pregled
Kolposkopski pregled i Papanikolau test ( ukoliko nisu rađeni u poslednjih 6 meseci), vaginalni sekret na određivanje stepena čistoće, po potrebi cervikalni i vaginalni bris na kulturu
Kompletna krvna slika sa glikemijom, gvožđem i celokupan urin
Rizičnim grupama uraditi OGTT (ukoliko se sumnja na dijabetes u trudnoći)
Krvna grupa i Rh faktor
Davanje saveta o higijensko-dijetetskom režimu
Procena radne sposobnosti
Preporuka svim trudnicama prenatalni skrining na hromozomopatije (Dabl test, Trankiliti test…)

U 16.ng:

Klinički, laboratorijski i ultrazvučni pregled
Preporuka svim trudnicama, koje nisu uradile skrining na hromozomopatije u prvom trimestru: Tripl test, Trankiliti test…
Upućivanje na preventivni stomatološki pregled,

Oko 21.ng poželjno je da da se uradi anatomski ultrazvučni pregled

Ukoliko postoji rizik na hromozomopatije trudnica se upućuje u Genetsko savetovalište.

Kontrolni lekarski pregledi se obavljaju u 16,24,28,36 nedelji gestacije

Savetuje se merenje arterijske tenzije tri puta dnevno i obavezno pre svakog dolaska kod ginekologa.

CTG pregledi se obavljaju obično jednom nedeljno počev od 35.ng

U 36.ng radi se analiza na HBSAg, koprokultura, vaginalni bris, osnovne laboratorijske i po potrebi druge analize i na taj način trudnica je pripremljena za očekivani prijem u porodilište.

Kada se trudnica mora javiti HITNO ginekologu (u najbližu bolničku ustanovu ili kod svog ginekologa)?

bolovi u donjem delu stomaka
Ukoliko postoji rizik na hromozomopatije trudnica se upućuje u Genetsko savetovalište.
prsnuće vodenjaka
vrednosti arterijske tenzije veće od 140/80mmHg sa ili bez tegoba
ukoliko ne oseća pokrete ploda

U zavodu se rukovodimo željom da stvaramo kod svojih pacijenata naviku da obavljaju sistematske i periodične preglede. To je najbolji način da se mnogi zdravstveni problemi dijagnostikuju u ranoj fazi kada je njihovo lečenje jednostavnije i uspešnije.

Vaše zdravlje je osnovni preduslov za Vaše zdravo potomstvo.

Trudnoća je period u kome se u organizmu buduće majke odigrava niz fizioloških promena zbog kojih se i zove „drugo stanje“. Dobro vodjena trudnoća podrazumeva pružanje korisnih informacija budućim roditeljima, redovno praćenje toka trudnoće ultrazvučnim i ginekološkim pregledima i praćenje ostalih vitalnih parametara koji mogu biti od uticaja za tok i ishod trudnoće. Uz dobru pripremu, svakoj trudnici će porodjaj biti najlepši trenutak u životu a ne razlog za strepnju.​​​​​​