Cenovnik individualnih specijalističkih i sistematskih pregleda

Pregled specijaliste u ordinaciji

2.700 dinara

Kontrola specijalste u ordinaciji unutar mesec dana

1.800 dinara

Kontrolni pregled unutar sedam dana

900 dinara

Zaključak specijaliste posle donošenja rezultata

900 dinara

Konsultacija specijaliste bez pregleda

1.800 dinara

Pregled profesora Univerziteta

3.500 dinara

Pregled specijaliste na terenu

4.000 dinara

Pregled specijaliste sa ultrazvučnim pregledom

4.500 dinara

Pregled lekara opšte medicine

1.500 dinara

Kontrola lekara opšte medicine, unutar mesec dana

1.000 dinara

Pregled lekara opšte medicine, na terenu

2.500 dinara

Pregled specijaliste sa EKG-om

2.700 dinara

Kardiološki pregled sa UZ srca

4.500 dinara

EKG sa interpretacijom

900 dinara

24-časovni holter EKG-a

4.000 dinara

24-časovni holter krvnog pritiska

3.500 dinara

Pregled kardiologa sa ultrazvukom

4.500 dinara

Pregled specijaliste u ordinaciji

2.700 dinara

Konsultacije specijaliste unutar mesec dana

1.800 dinara

Konsultacija specijaliste bez pregleda

1.800 dinara

Proktološki pregled sa anoskopijom

3.500 dinara

Kontrolni proktološki pregled sa anoskopijom

2.800 dinara

Biopsija patološke promene, plus cena histološkoh pregleda

1.350 dinara

Kompletna kolonoskopija

13.500 dinara

Rektosigmoidoskopija

7.000 dinara

Gastroskopija u lokalnoj anesteziji

9.000 dinara

Ureaza test iz bioptata sluznice

2.250 dinara

Analgosedacija

4.500 dinara

Pregled specijaliste u ordinaciji

2.700 dinara

Kontrolni pregled specijaliste unutar mesec dana

1.800 dinara

Spirometrija, bez pregleda

1.100 dinara

Vađanje krvi za laboratorijsku analizu

250 dinara

Davanje IM injekcije u ordinaciji

450 dinara

Davanje IV injekcije u ordinaciji

1.000 dinara

Davanje IV infuzije u ordinaciji

1.500 dinara

Davanje IV infuzije, dugotrajna, duže od sat vremena

2.000 dinara

Davanje IM injekcije na terenu

1.000 dinara

Davanje IV injekcije na terenu

1.500 dinara

Obrada i previjanje rane

 1.350 do 2.250 dinara

Pregled specijaliste u ordinaciji

2.700 dinara

Kontrlni pregled specijaliste unutar mesec dana

1.800 dinara

Specijalistički pregled sa ultrazvukom

4.500 dinara

Ultrazvučni pregled u ordinaciji

2.700 dinara

Ultrazvučni pregled uz specijalistički pregled u ordinaciji

4.500 dinara

Kolordopler krvnih sudova ruku ili nogu

3.500 dinara

Kolordopler krvnih sudova vrata

2.700 dinara

Pregled specijaliste u ordinaciji

2.700 dinara

Kontrolni pregled unutar mesec dana

1.800 dinara

Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom

4.500 dinara

Kolposkopski pregled

1.800 dinara

Papa bris

1.200 dinara

Ginekološki sistematski pregled

5.500 dinara

Aplikacija spirale (nije uključena cena spirale)

4.500 dinara

Uklanjanje spirale

2.700 dinara

Uklanjanje kondiloma u lokalnoj anesteziji

5.000 – 9.000 dinara

Uklanjanje kondiloma u lokalnoj anesteziji

5.000 do 9.000 dinara

Biopsija grlića sa HPP-om

10.000 dinara

Pregled specijaliste u ordinaciji

2.700 dinara

Kontrolni pregled unutar mesec dana

1.800 dinara

Prvi pregled za kontaktna sočiva

1.800 dinara

Pregled za naočari

1.500 dinara

Merenje očnog pritiska sa konsultacijom

900 dinara

Dnevna kriva očnog pritiska

1.800 dinara

Kompjuterizovano vidno polje

2.200 dinara

Pregled oftalmologa sa vidnim poljem

4.000 dinara

Individualni paketi preventivnih pregleda

Smatramo da je racionalno a samim tim potrebno redovno činiti tzv. sistematske preglede i u tom smislu predlažemo, individualne pakete preventivnih pregleda:

ISM1 - MUŠKARCI4.000din.Individualni osnovni sistematski pregled

Laboratorijske analize (Kompletna krvna slika, Leukocitarna formula, Šećer u krvi, Holesterol ukupni, trigliceridi, AST, ALT, urea, kreatinin, pregled urina)

 • Ultrazvučni pregled abdomena i prostate
 • Spirometrija
 • Pulsna oksimetrija
 • Pregled lekara opšte medicine sa EKGom i zaključkom
ZAKAŽITE
ISŽ1- ŽENE6.000din.Individualni osnovni sistematski pregled

Laboratorijske analize (kompletna krvna slika, leukocitarna formula, šećer u krvi, holesterol ukupni trigliceridi, AST, ALT, urea, kreatinin, pregled urina)

 • Ultrazvučni pregled abdomena
 • Ginekološki pregled sa Ultrazvukom
 • Papa, Vs i Kolposkopija
 • Spirometrija
 • Pulsna oksimetrija
 • Pregled lekara opšte medicine sa EKGom i zaključkom
ZAKAŽITE
ISM2 - MUŠKARCI6.500din.Individualni prošireni sistematski pregled

Laboratorijske analize (Kompletna krvna slika, Leukocitarna formula, Šećer u krvi, Holesterol ukupni, trigliceridi, AST, ALT, urea, kreatinin, pregled urina)

 • Ultrazvučni pregled abdomena sa pregledom prostate

 • Ultrazvuk štitne žlezde

 • Kompletan oftalmološki pregled

 • Spirometrija

 • Pulsna oksimetrija

 • Pregled lekara opšte medicine sa EKG om, analizom rezultata laboratorije i zaključkom

ZAKAŽITE
ISŽ2 - ŽENE8.900din.Individualni prošireni sistematski pregled

Laboratorijske analize (Eritrociti, Leukociti, Hemoglobin, Hct, Leukocitarna formula, Šećer u krvi, Holesterol ukupni, trigliceridi, AST, ALT, urea, kreatinin, Gvožđe)

 • Ultrazvučni pregled abdomena

 • Ultrazvuk Štitne žlezde

 • Ginekološki pregled sa Ultrazvukom

 • Papa, Vs i Kolposkopija

 • Kompletan Oftalmološki pregled

 • Spirometrija

 • Pulsna oksimetrija

 • Pregled lekara opšte medicine sa EKGom i analizom rezultata laboratorije

ZAKAŽITE
ISM3 - MUŠKARCI8.900din.Individualni kompletni sistematski pregled

Laboratorijske analize (Eritrociti, Leukociti, Hemoglobin, Hct, Leukocitarna formula, Šećer u krvi, Holesterol ukupni, trigliceridi, AST, ALT, urea, kreatinin)

 • Analiza hormona prostate PSA

 • Ultrazvučni pregled abdomena i prostate

 • Kardiološki pregled sa ultrazvukom srca

 • Ultrazvuk Štitne žlezde

 • Kompletan Oftalmološki pregled

 • Kolor dopler vrata

 • Pregled urologa

 • Spirometrija

 • Pulsna oksimetrija

 • EKG

 • Pregled lekara Opšte medicine i analizom rezultata laboratorije i zaključkom

ZAKAŽITE
ISŽ3 - ŽENE11.800din.Individualni kompletni sistematski pregled

Laboratorijske analize (Eritrociti, Leukociti, Hemoglobin, Hct, Leukocitarna formula, Šećer u krvi, Holesterol ukupni, trigliceridi, AST, ALT, urea, kreatinin, Gvožđe)

 • Analiza hormona štitne žlezde FT4, TSH

 • Ultrazvučni pregled abdomena

 • Kardiološki pregled sa ultrazvukom srca

 • Ultrazvuk Štitne žlezde

 • Ultrazvuk dojke

 • Ginekološki pregled sa Ultrazvukom

 • Papa, Vs i Kolposkopija

 • Kompletan Oftalmološki pregled

 • Kolor dopler vrata

 • EKG

 • Spirometrija

 • Pulsna oksimetrija

 • Pregled lekara opšte medicine sa analizom rezultata laboratorije i zaključkom

ZAKAŽITE
Veliki paket za muškarce12.500din.Sadrži sve analize navedene u ISM3 i uz to:

Pregled Fizijatra ili ORL ili Dermatologa

ZAKAŽITE
Veliki paket za žene15.400din.Sadrži sve analize navedene u ISŽ3 i uz to:

Pregled Fizijatra ili ORL ili Dermatologa

ZAKAŽITE
Paket pregleda5.900din.namenjen pacijentima koji boluju od štitne žlezde - sveobuhvatno sagledavanje zdravstvenog stanja ovih pacijenata
 • laboratorijske analize Ft4 TSH

 • ultrazvuk štitne žlezde

 • kolor dopler ks vrata

 • pregled oftalmologa

 • pregled endokrinologa I zaključak sa terapijom

 • sve dodatne preglede i analize pacijenti plaćaju 20% niže

ZAKAŽITE
Paket pregleda6.700din.namenjen pacijentima koji pate od hipertenzije, njihovoj redovnoj kontroli i propisivanju adekvatne terapije
 • Osnovne laboratorijske analize /KKS, glikemija, holesterol, trigliceridi, ALT AST, urea, kreatinin

 • Kardiološki pregled ,TA, EKG, Ultrazvuk srca

 • Pregled oftalmologa

 • Ultrazvuk abdomena, bubrega

 • kolordopler abdominalne aorte

 • sve dodatne preglede i analize pacijenti plaćaju 20% niže

ZAKAŽITE
Paket pregleda5.500din.namenjen obolelima od dijabetesa, njihovoj redovnoj kontroli i propisivanju adekvatne terapije
 • Osnovne laboratorijske analize/KKS glikemija, HbA1C, urea kreatinin ac uricum, ALT AST, trigliceridi, holesterol

 • Pregled oftalmologa

 • Ultrazvuk abdomena

 • Pregled Endokrinologa sa analizom rezultata, propisivanjem terapije I savetom

 • sve dodatne preglede i analize pacijenti plaćaju 20% niže

ZAKAŽITE
Paket pregleda4.000din.namenjen ljudima koji dan provode za ekranom

Pregled oftalmologa
Pregled fizijatra

ZAKAŽITE