Cenovnik individualnih specijalističkih i sistematskih pregleda

Pregled specijaliste u ordinaciji

2.700 dinara

Kontrola specijalste u ordinaciji unutar mesec dana

1.800 dinara

Kontrolni pregled unutar sedam dana

900 dinara

Zaključak specijaliste posle donošenja rezultata

900 dinara

Konsultacija specijaliste bez pregleda

1.800 dinara

Pregled profesora Univerziteta

3.500 dinara

Pregled specijaliste na terenu

4.000 dinara

Pregled specijaliste sa ultrazvučnim pregledom

4.500 dinara

Pregled lekara opšte medicine

1.500 dinara

Kontrola lekara opšte medicine, unutar mesec dana

1.000 dinara

Pregled lekara opšte medicine, na terenu

2.500 dinara

Pregled specijaliste sa EKG-om

2.700 dinara

Kardiološki pregled sa UZ srca

4.500 dinara

EKG sa interpretacijom

900 dinara

24-časovni holter EKG-a

4.000 dinara

24-časovni holter krvnog pritiska

3.500 dinara

Pregled kardiologa sa ultrazvukom

4.500 dinara

Pregled specijaliste u ordinaciji

2.700 dinara

Konsultacije specijaliste unutar mesec dana

1.800 dinara

Konsultacija specijaliste bez pregleda

1.800 dinara

Proktološki pregled sa anoskopijom

3.500 dinara

Kontrolni proktološki pregled sa anoskopijom

2.800 dinara

Biopsija patološke promene, plus cena histološkoh pregleda

1.350 dinara

Kompletna kolonoskopija

13.500 dinara

Rektosigmoidoskopija

7.000 dinara

Gastroskopija u lokalnoj anesteziji

9.000 dinara

Ureaza test iz bioptata sluznice

2.250 dinara

Analgosedacija

4.500 dinara

Pregled specijaliste u ordinaciji

2.700 dinara

Kontrolni pregled specijaliste unutar mesec dana

1.800 dinara

Spirometrija, bez pregleda

1.100 dinara

Vađanje krvi za laboratorijsku analizu

250 dinara

Davanje IM injekcije u ordinaciji

450 dinara

Davanje IV injekcije u ordinaciji

1.000 dinara

Davanje IV infuzije u ordinaciji

1.500 dinara

Davanje IV infuzije, dugotrajna, duže od sat vremena

2.000 dinara

Davanje IM injekcije na terenu

1.000 dinara

Davanje IV injekcije na terenu

1.500 dinara

Obrada i previjanje rane

 1.350 do 2.250 dinara

Pregled specijaliste u ordinaciji

2.700 dinara

Kontrlni pregled specijaliste unutar mesec dana

1.800 dinara

Specijalistički pregled sa ultrazvukom

4.500 dinara

Ultrazvučni pregled u ordinaciji

2.700 dinara

Ultrazvučni pregled uz specijalistički pregled u ordinaciji

4.500 dinara

Kolordopler krvnih sudova ruku ili nogu

3.500 dinara

Kolordopler krvnih sudova vrata

2.700 dinara

Pregled specijaliste u ordinaciji

2.700 dinara

Kontrolni pregled unutar mesec dana

1.800 dinara

Ginekološki pregled sa ultrazvučnim pregledom

4.500 dinara

Kolposkopski pregled

1.800 dinara

Papa bris

1.200 dinara

Ginekološki sistematski pregled

5.500 dinara

Aplikacija spirale (nije uključena cena spirale)

4.500 dinara

Uklanjanje spirale

2.700 dinara

Uklanjanje kondiloma u lokalnoj anesteziji

5.000 – 9.000 dinara

Uklanjanje kondiloma u lokalnoj anesteziji

5.000 do 9.000 dinara

Biopsija grlića sa HPP-om

10.000 dinara

Pregled specijaliste u ordinaciji

2.700 dinara

Kontrolni pregled unutar mesec dana

1.800 dinara

Prvi pregled za kontaktna sočiva

1.800 dinara

Pregled za naočari

1.500 dinara

Merenje očnog pritiska sa konsultacijom

900 dinara

Dnevna kriva očnog pritiska

1.800 dinara

Kompjuterizovano vidno polje

2.200 dinara

Pregled oftalmologa sa vidnim poljem

4.000 dinara

Individualni paketi preventivnih pregleda

Smatramo da je racionalno a samim tim potrebno redovno činiti tzv. sistematske preglede i u tom smislu predlažemo, individualne pakete preventivnih pregleda:

Individualni osnovni sistematski pregled za muškarce - ISM14.000din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin
 • EKG
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled – abdomen
 • Opšta medicina, zaključak
ZAKAŽITE
Individualni osnovni sistematski pregled za žene - ISŽ16.000din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT),
 • AST(SGOT), urea, kreatinin
 • EKG
 • Spirometrija
 • Ultrazvučni pregled – abdomen
 • Kompletan ginekološki pregled
 • Opšta medicina, zaključak
ZAKAŽITE
Individualni prošireni sistematski pregled za muškarce - ISM26.500din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin

 • EKG

 • Spirometrija

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda

 • Oftalmolog

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Individualni prošireni sistematski pregled za žene - ISŽ28.900din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin, gvožđe

 • EKG

 • Spirometrija

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda

 • Oftalmolog

 • Kompletan ginekološki pregled

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Individualni kompletni sistematski pregled za muškarce - ISM38.900din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin, PSA

 • EKG

 • Spirometrija

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda

 • Ultrazvučni pregled – Dopler karotida

 • Kompletan kardiološki pregled

 • Oftalmolog

 • Urološki pregled sa ultrazvukom prostate

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Individualni kompletni sistematski pregled za žene - ISŽ311.800din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin, gvožđe, FT4, TSH

 • EKG

 • Spirometrija

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda

 • Ultrazvučni pregled – Dopler karotida

 • Kompletan kardiološki pregled

 • Oftalmolog

 • Kompletan ginekološki pregled

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Veliki paket za muškarce12.500din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin, gvožđe, PSA

 • EKG

 • Spirometrija

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda

 • Ultrazvučni pregled – Dopler karotida

 • Kompletan kardiološki pregled

 • Oftalmolog

 • ORL

 • Dermatolog

 • Fizijatar

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Veliki paket za žene15.400din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, pregled urina celokupni, holesterol, trigliceridi, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin, gvožđe,papa test, vaginalni bris

 • EKG

 • Spirometrija

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Štitna žlezda

 • Ultrazvučni pregled – Dopler karotida

 • Kompletan kardiološki pregled

 • Oftalmolog

 • Kompletan ginekološki pregled

 • ORL

 • Dermatolog

 • Fizijatar

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Paket pregleda za bolesti štitne žlezde5.900din.
 • Laboratorija FT4, TSH

 • Štitna žlezda

 • Oftalmolog

 • Endokrinolog sa zaključkom

ZAKAŽITE
Paket pregleda za obolele od hipertenzije6.700din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, holesterol, trigliceridi, mokraćna kiselina, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin,

 • EKG

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Ultrazvučni pregled – Dopler abdominalne aorte

 • Kompletan kardiološki pregled

 • Oftalmolog

 • Opšta medicina, zaključak

ZAKAŽITE
Paket pregleda za obolele od dijabeta5.500din.
 • Laboratorija – kompletna krvna slika, glukoza, HbA1c, holesterol, trigliceridi,mokraćna kiselina, ALT(SGPT), AST(SGOT), urea, kreatinin,

 • EKG

 • Ultrazvučni pregled – abdomen

 • Oftalmolog

 • Endokrinolog sa zaključkom

ZAKAŽITE
Paket pregleda za ljude koji dan provode za ekranom4.000din.
 • Oftalmolog

 • Fizijatar

ZAKAŽITE