Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA – Čačak je integralni deo sistema Egzakta Medika, koji čine služba medicine rada, služba opšte medicine, služba interne medicine, ORL, oftalmologija, neuropsihijatri, psiholozi i brojni konsultanti iz drugih grana medicine –ultrazvučne dijagnostike, kardiologije, endokrinologije i urologije. Profesionalizam, dugogodišnje iskustvo i posvećenost celog tima, uz savremenu i atestiranu opremu kojom Zavod raspolaže, garancija su visokog kvaliteta zdravstvenih usluga, koje se pružaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjma i odgovarajućim licencama.

Kontaktirajte nas

Bulevar oslobođenja 33, Čačak
+381 66 379 900
+381 32 379 900
office.cacak@zavod-egzakta.rs
facebook.com/egzaktamedika
Ponedeljak – petak: 8:00 – 19:00
Subota: 7:00 – 17:00

Sarađujemo sa: