Organizaciona jedinica Čačak, u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA je integralni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji.

Sačinjavaju ga služba medicine rada, služba opšte medicine, služba interne medicine, ginekologija, ORL, oftalmologija, ultrazvučna dijagnostika, neuropsihijatri, psiholozi i brojni konsultanti iz drugih grana medicine.

Profesionalizam, dugogodišnje iskustvo i posvećenost celog tima, uz savremenu i atestiranu opremu kojom organizaciona jedinica raspolaže, garancija su visokog kvaliteta zdravstvenih usluga, koje se pružaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjma i odgovarajućim licencama.

Kontaktirajte nas

Bulevar oslobođenja 33, Čačak
+381 66 379 900
+381 32 379 900
+381 62 364660
office.cacak@zavod-egzakta.rs
facebook.com/egzaktamedika
company/egzakta-medika
egzakta.medika
Radno vreme organizacione jedinice: od ponedeljka do petka: od 8:00 – 20:00h;
Subota: od 7:00 – 15:00 h;
Medicina rada: ponedeljak, sreda, petak – od 8:00 – 12:00h;
– utorak i četvrtak: – od 16:00 – 19:00h;
– subota: od 7:00 – 12:00h;

Sarađujemo sa: