Organizaciona jedinica EGZAKTA MEDIKA – Čačak, u okviru Zavoda za zdravstvenu zaštitu EGZAKTA MEDIKA je integralni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji.

Sačinjavaju ga služba medicine rada, služba opšte medicine, služba interne medicine, ginekologija, ORL, oftalmologija, ultrazvučna dijagnostika, neuropsihijatri, psiholozi i brojni konsultanti iz drugih grana medicine.

Profesionalizam, dugogodišnje iskustvo i posvećenost celog tima, uz savremenu i atestiranu opremu kojom organizaciona jedinica raspolaže, garancija su visokog kvaliteta zdravstvenih usluga, koje se pružaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjma i odgovarajućim licencama.

Kontaktirajte nas

Bulevar oslobođenja 33, Čačak
+381 66 379 900
+381 32 379 900
office.cacak@zavod-egzakta.rs
facebook.com/egzaktamedika
Ponedeljak – petak: 8:00 – 19:00
Subota: 7:00 – 17:00

Sarađujemo sa: