Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA – Beograd je integralni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji.Čini ga devet povezanih celina – služba medicine rada, služba opšte medicine, služba interne medicine, ginekologija, ORL, oftalmologija, ultrazvučna dijagnostika, neuropsihijatri, psiholozi i brojni konsultanti iz drugih grana medicine.

Profesionalizam, dugogodišnje iskustvo i posvećenost celog tima, uz savremenu i atestiranu opremu kojom Zavod raspolaže, garancija su visokog kvaliteta zdravstvenih usluga, potvrdjenog uvedenim standardom ISO 9001, koje se pružaju u skladu sa zakonskim ovlašćenjma i odgovarajućim licencama.

To su prepoznale brojne kompanije sa kojima zavod godinama uspešno saradjuje, i brojni pacijenti, kojima se pružaju ne samo finansijski dostupne usluge na nivou primarne zdravstvene zaštite, već i osećaj pripadnosti zdravstvenoj ustanovi na koju se uvek mogu osloniti.

Kontaktirajte nas

Ulica 22. oktobra, Zemun
+381 65 261 55 44
+381 11 219 00 59
+381 11 261 55 44
office@zavod-egzakta.rs
facebook.com/egzaktazavod
Radno vreme Zavoda
Ponedeljak – petak: 7:00 – 21:00
Subota: 8:00 -17:00

Radno vreme Medicine rada
Ponedeljak – petak: 7:00 – 12:00
Ponedeljak i sreda: 16:00 – 19:00
Subota: 8:00 – 13:00

Sarađujemo sa: