Egzakta medika - Alergologija

Alergologija

Alergologija se prevashodno bavi posledicama odbrambenih reakcija organizma na prisustvo različitih alergena u vazduhu ili namirnicama, a koje se mogu manifestovati kao respiratorne smetnje, smetnje sa varenjem ili kožne promene.

U Zavodu Egzakta Medika možete obaviti:

Pregled interniste alergologa
Alergološke testove na inhalacione, nutritivne i kombinovane alergene
Kožne probe na inhalacione i nutritivne alergene
Spirometriju
Bronhodilataorni test
Bronhoprovokativni test
Imunohemijske analize
Biohemijske analize

DA LI STE ZNALI?

Klinička slika alergijskih reakcija se sastoji u napadima astme, kijanja, urtikarije itd. Alergijske bolesti imaju nagli početak i mogu biti praćenje teškim šokovima. Predispozicija alergije je pre svega nasleđe. Prema statističkim podacima američkih autora, ako je majka alergičar i deca će to biti u 50% slučajeva, ako je otac onda je verovatnoća da deca budu alergična 25% a ako su oba roditelja onda je verovatnoća čak 75%.​​

Alergologija i pored toga što je mlada nauka, ima sve veći značaj u medicini. Pre otkrića anafilaksije i alergije mnogi fenomeni u medicini su objašnjavani na drugačiji način. Tako se sve veći broj oboljenja u raznim oblastima medicine (interne, otorinolargilogije, dermatovenerologije, pedijatrije itd. ) ubraja u alergijske bolesti.