PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE - 1.000 dinara

PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE + KKS+SE + PREGLED URINA - 1.500 dinara

PREGLED LEKARA OPŠTE PRAKSE + KKS + CRP + PRGLED URINA - 1.800 dinara