Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za držanje i nošenje oružja - 2.000 dinara