Organizaciona jedinica za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA nastala je kao rezultat višedecenijskog iskustva i vizije osnivača, u nastojanju da se efikasno odgovori na rastuće zdravstvene potrebe stanovnišva, posebno radno sposobnog.
Kvalitet zdravstvenih usluga koje organizaciona jedinica pruža prepoznali su brojni pacijenti, domaće firme koje brinu o zdravlju i bezbednosti na radu svojih zaposlenih, kao i inostrani poslodavci koji visoko vrednuju zdravstvena uverenja koje organizaciona jedinica izdaje kandidatima za rad u inostranstvu (za pomorce, za medicinsko i drugo osoblje…)

POSETITE ORGANIZACIONU JEDINICU EGZAKTA MEDIKA

Zemun-Beograd

Čačak

Kikinda

Novi Sad

Kragujevac

PRUŽAMO BROJNE ZDRAVSTVENE USLUGE

Sarađujemo sa nekoliko renomiranih osiguravajućih kuća

                               

Osigurajte se