Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA nastao je kao rezultat višedecenijskog iskustva i vizije osnivača, a u nastojanju da se efikasno odgovori na rastuće zdravstvene potrebe stanovništva, posebno radno sposobnog.
Kvalitet zdravstvenih usluga koje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA pruža su prepoznali brojni pacijenti, ali i domaće firme koje brinu o zdravlju i bezbednosti na radu svojih zaposlenih. Inostrani poslodavci takođe visoko vrednuju zdravstvena uverenja koje Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA izdaje kandidatima za rad u inostranstvu (za pomorce, za medicinsko i drugo osoblje…).
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika EGZAKTA MEDIKA sačinjavaju pet organizacionih jedinica koje se nalaze u Zemunu, Čačku, Kikindi, Novom Sadu i Kragujevcu.

POSETITE ORGANIZACIONU JEDINICU EGZAKTA MEDIKA

Zemun-Beograd

Čačak

Kikinda

Novi Sad

Kragujevac

PRUŽAMO BROJNE ZDRAVSTVENE USLUGE

Sarađujemo sa nekoliko renomiranih osiguravajućih kuća

                               

Osigurajte se