Psiholog

Home / Psiholog
Psiholog

Psihologija je nauka koja se bavi proučavanjem psihičkih procesa i psihičkih osobina kod ljudi i životinja.