Interna medicina

Home / Interna medicina
Interna medicina

Interna medicina je grana medicine koja se bavi problemima i bolestima unutrašnjih organa, u čije grane spadaju endokrinologija, kardiologija, pulmologija, gastroenterologija, reumatologija, alergologija, hematologija,
nefrologija, onkologija, kao i higijena ishrane i dijetetika.

Na specijalistički pregled ne morate da čekate. Specijalisti interne medicne različitih subspecijalnosti u poliklinici su Vam dostupni u trenutku kad imate zdravstveni problem, u bilo koje doba dana – u našoj ordinaciji, u Vašoj kancelariji, kod kuće.

Tim internista zavoda Egzakta Medika čine eksperti različitih internističkih grana koji usko sarađuju i koordinirano leče pacijenta. Potrebne dijagnostičke procedure (laboratorijske analize, ultrazvučni pregled….) moguće je obaviti bez ikakvog čekanja. Rezultati potrebne dijagnostike su gotovi veoma brzo, čime se skraćuje vreme do postavljanja dijagnoze i započinjanja lečenja. Za slučaj postojanja udruženih bolesti, eksperti različitih grana interne medicine će organizovati i lekarski konzilijum, za bilo koje stanje, kao i za maligna oboljenja.