Ginekologija

Home / Ginekologija
Ginekologija

Kroz razgovor sa našim ginekologom možete dobiti korisne savete i informacije u vezi sa Vašim reproduktivnim zdravljem kao i o razlozima zbog kojih treba pa obavljati redovne godišnje preglede i onda kada se osećate potpuno zdravim.

U zavodu se rukovodimo željom da stvaramo kod svojih pacijenata naviku da obavljaju sistematske i periodične preglede. To je najbolji način da se mnogi zdravstveni problemi dijagnostikuju u ranoj fazi kada je njihovo lečenje jednostavnije i uspešnije.

Vaše zdravlje je osnovni preduslov za Vaše zdravo potomstvo.

Trudnoća je period u kome se u organizmu buduće majke odigrava niz fizioloških promena zbog kojih se i zove „drugo stanje“. Dobro vodjena trudnoća podrazumeva pružanje korisnih informacija budućim roditeljima, redovno praćenje toka trudnoće ultrazvučnim i ginekološkim pregledima i praćenje ostalih vitalnih parametara koji mogu biti od uticaja za tok i ishod trudnoće. Uz dobru pripremu, svakoj trudnici će porodjaj biti najlepši trenutak u životu a ne razlog za strepnju.

U zavodu Egzakta Medika možete obaviti

  • Ultrazvučni pregledi male karlice
  • Dijagnostika i praćenje trudnoće
  • Rano otkrivanje i lečenje promena na grliću
  • Kolposkopija
  • Dijagnostičke i terapijske intervencije
  • Planiranje porodice i kontracepcija
  • Klinički i ultrazvučni pregled dojki
  • Mikrobiološki i citološki brisevi

Vođenje trudnoće

Svaka žena kojoj u reproduktivnom periodu ( dok redovno ima menstrualne cikluse) izostane menstruacija, a imala je seksualne odnose, potrebno je da uradi jedan od mnogobrojnih testova za trudnoću (koji se mogu kupiti u svakoj apoteci) ili analizu iz krvi (beta HCG). Ukoliko je rezultat testa/vrednost beta HCGa pozitivan treba da se javite Vašem ginekologu.
Antenatalna Zdravstvena zaštita trudnih žena predstavlja skup mera koje se sprovode u toku trudnoće sa ciljem da se očuva zdravlje, spreči oboljevanje majke i rodi doneseno, zdravo i za život sposobno dete.

Prvi lekarski pregled trudne žene

-Određivanje starosti trudnoće na osnovu datuma poslednje menstruacije i transvaginalnim ultrazvučnim pregledom
-Određivanje verovatnog termina porođaja po Negelovom pravilu ( datum prvog dana poslednje menstruacije + godinu dana – 3 meseca + 7 dana)
-Uzimanje anamnestičkih podataka (porodična, lična i akušerska anamneza)
-Određivanje TA (arterijske tenzije) i TM (telesne mase)
-Palpatorni pregled štitne žlezde
-Inspekcija donjih ekstremiteta na otoke i proširene vene
-Klinički ginekološki pregled
-Kolposkopski pregled i Papanikolau test ( ukoliko nisu rađeni u poslednjih 6 meseci), vaginalni sekret na određivanje stepena čistoće, po potrebi cervikalni i vaginalni bris na kulturu
-Kompletna krvna slika sa glikemijom, gvožđem i celokupan urin
-Rizičnim grupama uraditi OGTT (ukoliko se sumnja na dijabetes u trudnoći)
-Krvna grupa i Rh faktor
-Procena radne sposobnosti
-Davanje saveta o higijensko-dijetetskom režimu
-Svim trudnicama preporučiti prenatalni skrining na hromozomopatije (Dabl test, Trankiliti test…)

Kontrolni lekarski pregledi se obavljaju u 16,24,28,36 nedelji gestacije
U 16.ng:

-Klinički, laboratorijski i ultrazvučni pregled
-Preporuka svim trudnicama, koje nisu uradile skrining na hromozomopatije u prvom trimestru: Tripl test, Trankiliti test…
-Upućivanje na preventivni stomatološki pregled,

Oko 21.ng poželjno je da da se uradi anatomski ultrazvučni pregled
-Ukoliko postoji rizik na hromozomopatije trudnica se upućuje u Genetsko savetovalište.

Savetuje se merenje arterijske tenzije tri puta dnevno i obavezno pre svakog dolaska kod ginekologa.
CTG pregledi se obavljaju obično jednom nedeljno počev od 35.ng
U 36.ng radi se analiza na HBSAg, koprokultura, vaginalni bris, osnovne laboratorijske i po potrebi druge analize i na taj način trudnica je pripremljena za očekivani prijem u porodilište.

Kada se trudnica mora javiti HITNO ginekologu ( u najbližu bolničku ustanovu ili kod svog ginekologa)?
-vaginalno krvarenje
-bolovi u donjem delu stomaka
-prsnuće vodenjaka
-vrednosti arterijske tenzije veće od 140/80mmHg sa ili bez tegoba
-ukoliko ne oseća pokrete ploda…