Zavod Egzakta Medika

Medicina rada

Zakažite pregled

Službe zavoda

Zavod Egzakta Medika

Opšta medicina

Zakažite pregled

Službe zavoda

Zavod Egzakta Medika

Interna medicina

Zakažite pregled

Službe zavoda

Zavod Egzakta Medika

Ginekologija

Zakažite pregled

Službe zavoda

Zavod Egzakta Medika

Neuropsihijatrija

Zakažite pregled

Službe zavoda

Zavod Egzakta Medika

Oftalmologija

Zakažite pregled

Službe zavoda

Zavod Egzakta Medika

Otorinolaringologija

Zakažite pregled

Službe zavoda

Zavod Egzakta Medika

Psihologija

Zakažite pregled

Službe zavoda

Zavod Egzakta Medika

Ultrazvučna dijagnostika

Zakažite pregled

Službe zavoda

Pozovite nas

065 261 55 44

Postavite nam pitanje
Naša lokacija

22. oktobra 16, Zemun, Srbija

Aktuelne ponude Zavoda Egzakta Medika

Paketi pregleda namenjeni za izbor zanimanja

Paket pregleda namenjen da pruži stručnu pomoć pojedincu u izboru buduće srednje, visoke škole ili fakulteta, zaposlenja, profesionalnog razvoja ili preorjentacije na drugu delatnost, a na osnovu želja, interesovanja i sposobnosti.

Prethodni i periodični pregledi na mestima sa i bez povećanog rizika

NOSIOCI ORUŽJA

Obuka i ispit iz Prve pomoći (za Firme /po novom Pravilniku/ i vozače – polaznike auto škola): 

Rešenjem Ministarstva zdravlja Republike Srbije (rešenje br. 53-00-00444/2015-07, dana 30.11.2015.god.), Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika Egzakta Medika je akreditovan za obavljanje obuke iz prve pomoći i organizovanje i sprovođenje ispita iz prve pomoći prema Pravilniku o načinu pružanja prve pomoći, vrsti sredstava i opreme koji moraju biti obezbeđeni na radnom mestu, načinu i rokovima osposobljavanja zaposlenih za pružanje prve pomoći (“Sl. glasnik RS”, br. 109/2016).

Lekarski pregledi za profesionalne vozače, taksiste, instruktore, polaznike auto-škola, obnovu vozačke dozvole

Tim lekara i medicinskih sestara Zavoda za zdravstvenu zaštitu radnika Egzakta Medika obezbeđuje medicinske usluge na terenu za pacijente koji ne mogu da dođu kod nas.

Tim lekara i nutricionista Zavoda Egzakta Medika, organizuje preglede pacijenata po pitanju saveta vezanih za zdravu i pravilnu ishranu i korekciju prekomerne telesne težine.

Sajam zdravlja je odličan način za podizanje svesti i podsticaj zaposlenih da preduzmu pozitivne korake ka boljem zdravlju. Učesnici dobijaju obrazovanje i projekcije od strane našeg profesionalnog tima.

LEKARSKI PREGLEDI

Prethodni i periodični pregledi na mestima sa i bez povećanog rizika

PREGLEDI ZA NOSIOCE ORUŽJA

Službenici obezbeđenja, lovci, privatno posedovanje

LEKARSKI PREGLEDI ZA VOZAČE

Lekarski pregledi za profesionalne vozače, taksiste, instruktore, polaznike auto-škola, obnovu vozačke dozvole

OBUKA I ISPIT IZ PRVE POMOĆI

Obuka i ispit prve pomoći za firme i auto-škole

KUĆNO LEČENJE

Tim lekara i medicinskih sestara Zavoda Egzakta Medika

obezbeđuje medicinske usluge na terenu za pacijente koji ne mogu da dođu kod nas.

CENTAR ZA POREMEĆAJE ISHRANE I UHRANJENOSTI - NUTRICIONISTA

Tim lekara i nutricionista Zavoda Egzakta Medika

organizuje preglede pacijenata po pitanju saveta vezanih za zdravu i pravilnu ishranu i korekciju prekomerne telesne težine.

SAJAM ZDRAVLJA

SAJAM ZDRAVLJA je odličan način za podizanje svesti i podsticaj zaposlenih da preduzmu pozitivne korake ka boljem zdravlju.

SAJAM ZDRAVLJA

Učesnici dobijaju obrazovanje i projekcije od strane našeg profesionalnog tima.

Službe zavoda

Stalni popusti Zavoda

Paketi pregleda

Namenjeno pacijentima koji boluju od dijabeta, efikasna, stručna i racionalna dijagnoza i kontrola već obolelih, što je za ove pacijente od izuzetne važnosti.

Namenjeno pacijentima koji boiluju od bolesti štitne žlezde, sveobuhvatnom sagledavanju zdravstvenog stanja ovih pacijenata.

Namenjen je da pruži stručnu pomoć pojedincu u izboru buduće srednje, visoke škole ili fakulteta, zaposlenja, profesionalnog razvoja ili preorjentacije na drugu delatnost, a na osnovu želja, interesovanja i sposobnosti.

Namenjen sveobuhvatnom sagledavanju problema obolelih od hipertenzije, njihovoj redovnoj kontroli i propisivanju adekvatne terapije.

Namenjen je ljudima koji više od 4 sata rade za ekranom računara kao i u dugom stalnom radu na blizinu.

Vesti sa Bloga

Osiguravajuće kuće sa kojima sarađujemo

Wiener Stadtische
Uniqua
Generali

Platne kartice kojima možete platiti

Platne kartice

Prijavite se za Newsletter

Redovno dobijajte novosti od naših eksperata!